OVER DRIETAND HANDWEEFGARENS

Onze webwinkel met aanbod van handweefgarens draagt de naam Drietand.

De keuze voor deze benaming is voor mij persoonlijk voor  de hand liggend.

Vroegere era werd er in de Friese paling-visserij gebruik gemaakt van met tanden en weerhaken voorziene "palingstekers". Deze waren er in verschillende uitvoeringen naargelang de tijdspanne waarin ze werden ontwikkeld. Zo ook is er de "DRIETAND"-versie, daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Deze modellen werden ELGERS geheten. Heden is palingvisserij met dergelijke stekers verboden wegens het nogal gruwelijk karakter van het opspitsen adhv. weerhaken...dierenleed.

De benaming DRIETAND staat dus synoniem voor mijn familienaam.


Met deze webwinkel "spitsen" we er ons op toe, om door het verlenen van toegevoegde waarde, van betekenis te zijn voor een andere aloude ambacht, met name het HANDWEVEN. Doel nét zoals de weerhaken van weleer, de garantie bieden dat de visvangst niet zomaar verloren gaat, dit door het aanbieden van kwalitatieve garens.

Echter heden willen wij niet meer spreken over een "aloude ambacht. Het handweven heeft op vandaag een uitsluitend recreatief karakter en wordt beschouwt als een hedendaagse kunst-ambacht voor jong en oud, in niets meer te vergelijken met de reputatie verworven ten tijde van voor de industriële revolutie. Re-creativiteit heeft de overhand genomen op de noodzaken van vroeger. Wat niet wil zeggen dat het praktiseren van deze hedendaagse kunstvorm nog evengoed belastend kan zijn voor lijf en leden...

 

Daarom is het toegestaan om te stellen dat heden deze fysieke en mentale inspanning achteraf ook de moeite mag lonen. De uitoefening van handweven heeft met name een praktische uitwerking,- het resulteert in een product! Dit product is dan maar beter een kwaliteitsproduct. Kwaliteit niet enkel door toepassing van competenties met een gevalideerde waarde, maar bijkomstig en daarom niet minder belangrijk,- kwaliteit door gebruikt te maken van kwalitatieve gronstoffen,- de toegevoegde en tastbare commerciële waarde bij uitstek. Waarom ook niet?

Dus door aanbod, en door het beschikbaar stellen van uitgelezen, betaalbare en kwalitatieve garens, het pad naar het commercieel handweven te effenen, een win win situatie.

Noodzaak en samenkomst van mensen die de competentie van het handweven verder en gericht willen uitdragen is essentieel. 

Hiertoe worden mensen uitgenodigd om dit kader te helpen schetsen en hieromtrent ideeën te vormen en deze te ontvouwen. Op dit tijdstip verwijs ik naar de blog verbonden aan deze webwinkel en nodig ik mensen uit om hieromtrent een community te vormen om er van gedachten te wisselen.